Team-Piqué

Team-Piqué werkt volgens de methodiek·YES! Coaching.

Team-Piqué richt zich op jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en leerproblemen.

Wij bieden specifieke zorg op maat in de thuissituatie, op school, stage, in het bedrijfs- of verenigingsleven.

Onze kracht ligt in het·YES! 1-2-3-Concept, een door de stichting

ontwikkelde·methodiek·waarbij sport als extra middel wordt ingezet.

Hiermee kunnen wij een aantoonbare bijdrage leveren om (preventief) uitval uit de maatschappij te beperken.

Team-Piqué werkt vanuit oplossingen. Wij leggen dan ook specifiek de nadruk op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.

Sport

Is een universeel communicatiemiddel
Vergroot het zelfvertrouwen
Het kan samenspel en sociale contacten bevorderen
Het kan het concentratievermogen vergroten
Leren omgaan met agressie of gedragsprobleem
Samenspel en samenwerken
Sport geeft ook nog plezier en maakt lichamelijk en mentaal fit
Het aangeven van grenzen en het
 goed leren luisteren

 

Wij bieden een combinatie van zorg, coaching en begeleiding met sport.

Daarbij begeleidt Team-Piqué individueel in de omgeving daar waar nodig, en geeft rust, veiligheid en structuur.

Dit kan zijn op of na school, in een werk of thuissituatie, of vrijetijdsbesteding.

Team-Piqué maakt gebruik van talenten en mogelijkheden en stimuleert om oplossingsgericht eigen regie in het leven te krijgen.

Wij leren te vertrouwen op het eigen kunnen.